Besøg Biblioteksvagten på Facebook Besøg Biblioteksvagten på Twitter Besøg Biblioteksvagten på Instagram biblioteksvagten.dk
Forsiden »

Er feltstudie og case-study det samme?

Spørgsmål

Hej!

Jeg skal finde "det valgte undersøgelsesdesign i forhold til videnskabsteoretisk perspektiv" i en artikel, men i artiklen kalder forfatteren de 6 deltager observationer hun har foretaget for "feltstudier" selvom jeg syntes det minder om et case-study.

Er casestudy og feltstudie det samme eller?

Min artikel: https://tidsskrift.dk/ntik/article/view/25788

Jeg har MASSER af materiale om case-studier men kan ikke lige finde noget om feltstudie andre steder end wikipedia, trods a have raidet mit SDU bibliotek for bøger og udspørge bibliotekaren, og det er ikke ligefrem "akademisk"

Svar

Case-study og feltstudie er ikke nødvendigvis det samme.

Et feltstudie (eller feltarbejde) er en metode, som især bruges indenfor etnografi, antropologi og arkæologi. Populært sagt: Forskeren forlader sit kontor og rykker ud i felten for at indsamle data. Altså er det fysiske rum afgørende for definitionen.

Et case-study kan godt være i form af feltarbejde, men kan også være noget, der gøres hjemme bag et skrivebord eller i et laboratorium.

En tekstanalyse til eksempel kan være et casestudy, men ikke et feltstudie.

Jeg har fundet to gode artikler på Nettet, som måske kan bringe dig videre:

Casestudy:
http://knudramian.pbworks.com/w/page/12751630/Casestudiet%20kort

Feltstudie:
http://antropologisk.dk/antropologisk-metode/feltarbejde/NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Spørgsmål til Biblioteksvagten

Insulinproduktion
Min gruppe og jeg skriver en opgave om insulinproduktion i fagene dansk og kemi (AT). Vores problemformulering er noget lignende: Hvordan produceres insulin vha. genteknologien og ...

Læs Biblioteksvagtens svar her >>