biblioteksvagten.dk
Forsiden »

Regler for begravelser af mennesker

Spørgsmål

Må jeg begrave min far i en skov, hvis jeg spørger skovejeren om lov?

Svar

Karen Blixens begravelse 7. september 1962 var den sidste tilladelse, som Kirkeministeriet gav til en jordfæstelse uden for en kirkegård. Så du skal næppe regne med at få lov!

Dog drejer det sig om jordfæstelse, dvs. begravelse af et lig i en kiste. Den type er i realiteten kun tilladt på kirkegårde og tilsvarende godkendte gravpladser. Den meget omtalte begravelse på en ASA-gravplads var således en begravelse på en kirkegård i Odense, en særlig godkendt afdeling af kirkegården.

Kirkeministeriet bestemmer suverænt hvad der er tilladt og spc. med urnenedsættelser eller spredning af aske fra et kremeret lig er der lempeligere regler.

Ved den sidste lovændring i 2008 blev der åbnet for anlæggelse af urnegravpladser uden for kirkegårde. Så vidt jeg kan se er der dog ikke godkendte steder endnu.

Men man kan søge om tilladelse i enkeltstående tilfælde. Det kan være landmanden på slægtsgården, skovejeren i en privat skov. Der gives hvert år tilladelse til urnenedsættelser på privat jord, men som sagt er det altid gennem kirkeministeriet.

Derfor: Ingen kistebegravelse udenfor kirkegårde, urnenedsættelse kan ske efter tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Indtil officielle skovgravpladser for urner udpeges og åbnes.

Om tilladelse til private gravsteder:
http://www.religion.dk/artikel/62582:Nyheder--Flere-nedsaetter-urner-paa-privat-grund?all=1

Kirkeministeriets vejledning:
http://www.km.dk/borgerportal/doedsfald/kirkegaardsvalg/urnepaaprivatgrund.html

Bekendtgørelse om begravelser mv:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=117531

Om urnenedsættelse i skove:
http://da.wikipedia.org/wiki/L%C3%B8vfald_I/S

http://fpn.dk/liv/article1213043.ece

http://www.dr.dk/Regioner/Nord/Nyheder/Frederikshavn/2009/11/26/153953.htmNB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive.


Indsæt en kommentar »»


Spørgsmål til Biblioteksvagten

SRP / Arabiske forår
Hej Biblioteksvagten. Jeg går på gymnasium og er 20 år. Jeg er i gang med at skrive SRP, og i den forbindelse står jeg og mangler dokumenteret viden, om de forhold i Libyen og Tun ...

Læs Biblioteksvagtens svar her >>