Besøg Biblioteksvagten på Facebook Besøg Biblioteksvagten på Twitter Besøg Biblioteksvagten på Instagram biblioteksvagten.dk
Forsiden »

Dispositionsplan / Mårslet Kommune

Spørgsmål

Hej biblioteksvagt!
Jeg har forsøgt at finde oplysninger om indholdet af den første dispositionsplan for Mårslet kommune, fra 1963. Jeg har ikke kunnet finde oplysninger om hvordan den i sin tid er blevet 'publiceret', og hvor man kunne være så heldig at kunne se denne, eller få kopier af denne.
En senere revision af samme dispositionsplan blev vedtaget i 1969, og denne udkom i bogform, med titlen 'Dispositionsplan for Mårslet kommune'. Den udgave har jeg kopier af.
Forslag til hvor og hvordan jeg kunne være heldig at få adgang til 1963-planen, vil blive meget værdsat.

Svar

Jeg vil foreslå at du kontakter Mårslet Egnsarkiv, for videre information. Tryk på fanen 'kontakt', og der er en lang række mennesker, som sikkert vil kunne hjælpe dig.
http://www.maarsletegnsarkiv.dk/

Hvis de ikke selv kan hjælpe dig, kan de måske sætte dig i kontakt med Hans Møller.
Jeg har fundet en tekst hvor Hans Møller refererer til dispositionsplanen fra 1963, og kommer med en beskrivelse af en specifik lokal historisk oplysning (se nedenstående).

Om Nymarksvejs
Manglende husnumre
Af Hans Møller

"I 1963 blev der af det nuværende Mårslet Sogneråd vedtaget en dispositionsplan for Mårslet kommune. Sognerådet ønskede derved at kunne styre sognets udvikling fra det gamle bondesamfund til det begyndende bysamfund.

Før den tid havde byens huse ikke noget gadenummer. Det blev kommuneingeniørens opgave at tildele vejene nye husnumre, og da det også var ham, der stod for tildeling af byggetilladelser, kunne man springe husnumrene over, hvis han f. eks vidste, at en gårdejer havde en tilladelse til at opføre en aftægts- eller landarbejderbolig på grunden, eller han formodede, at der snart på en vej ville blive udstykket til nye byggegrunde.

Det er der eksempler på flere steder i sognet. I Hørret bl.a. har gården, der ligger på hjørnet af Hørretvej og Hørret Byvej, nr. 2 på Hørret Byvej. Den ældste bebyggelse, der er det tidligere Hørret Mejeri har nr. 6. Husnummer 4 er sprunget over, fordi gårdejeren i nr. 2 havde en tilladelse til at udstykke og opføre en aftægtsbolig, der så skulle være nr. 4 – Huset er bare endnu ikke blevet bygget.

Men Nymarksvejs husnumre er mærkelige. Kommer man fra Bedervej, så har første hus på venstre side nr. 11. Derefter følger 15 og 17, hvorefter næste hus – gården med vindmøllen – er nr. 25. her ser det ud, som om kommuneingeniøren havde forventet, at byudviklingen ville have medført en udstykning af de 2 husmandsbrug i nr. 11 og 17, og derfor har han reserveret husnumrene 1-3-5-7-9 og 19-21-23 til eventuelt kommende byggeri – men byudviklingen på Nymarksvej kom i første omgang kun til at omfatte den højre vestside af vejen med de lige husnumre.

Den del af Nymarksvej, der ligger i Mårslet sogn, har rådighed over ulige husnumre fra 1-65, men det er kun 7 ulige numre, der hidtil er brugt på hele vejen – husnumrene 11-15-17-25-27-31 og 41.

I dispositionsplanen fra 1963 var det skitseret, at Mårslet Byvej, der i dag går fra rundkørlsen på Hørretvej til Langballevej, skulle føres videre under jernbanen og over Giber å til Bedervej for at aflaste trafikken gennem byen ad Tandervej. Der blev engang sat jord af til vejen, og stykket blev kloakeret, men vejen kom bare ikke. Nu har der igen været tale om, at denne vej skal etableres – og bliver den det, vil der sikkert også ske en yderligere bebyggelse langs østsiden af Nymarksvej – husnumrene venter jo bare på at blive brugt."NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Spørgsmål til Biblioteksvagten

Vipassana meditation
Hej jeg søger en bog om Vipassana meditstion the art of living. Men på dansk hvis den findes som lydbog kan det godt være på engelsk. Jeg har dog søg i mane hjemmesider med lydbøg ...

Læs Biblioteksvagtens svar her >>