biblioteksvagten.dk
Forsiden »

Afgangsprøven efter 9. klasse

Spørgsmål

Jeg skal skrive en opgave på læsevejlederuddannelsen, om afgangsprøven i læsning efter 9 klasse. Hvilke krav stilles der? og hvordan ruster man sine elever bedst? Hvilket testsyn ligger bag prøven? Jeg mangler litteratur på området.

Svar

www.uvm.dk, Undervisningsministeriets webside kan man se link til Bekendtgørelsen om folkeskolens afsluttende prøver

Se:
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om formål, trin- og slutmål for folkeskolens fag og emner samt om folkeskolens afsluttende prøver (Fælles Mål mv.:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25441

Vejledning til prøverne i faget dansk:
http://www.skolestyrelsen.dk/skolen/afsluttende%20proever/2%20fagene/~/media/Styrelsen/afsluttendepr...

www.emu.dk, Danmarks Undervisningsportal kan du finde se fagsiden til dansk i grundskolen.

Ved en søgning i den landsdækkende biblioteksbase: www.bibliotek.dk i fritekst på ordene: afgansprøve? dansk? folkeskole? fik jeg 128 poster. De nyeste titler kommer først, og man kan søge både efter bøger, artikler og netdokumenter i tidsskrifter og aviser.

Følgende kan være relevante:
Skyt, Anette Fonnesbæk
Fagteamets arbejde med nye prøveformer : dansk og fremmedsprog
Emne: folkeskolens afgangsprøver ; folkeskolen ; afgangsprøver ; 9. klasse ; 10. klasse ; tysk sprog ; engelsk sprog ; dansk sprog ; fransk sprog
Beskrivelser af fagteamets praktiske planlægningsarbejde omkring prøveforløbet i sprogfagene dansk, engelsk, tysk og fransk, med udgangspunkt i de nye prøveformer, som gennemførtes i 2007
BOG: 1. udgave, 1. oplag. Dafolo, 2008. (Fagteamserien) • 31 biblioteker •
redaktør: Ivar Bak
192 sider
Forlag: Dafolo
Serie: Fagteamserien
Målgruppe: for lærere
Opstilling i folkebiblioteker: 37.11
Med litteraturhenvisninger og internetadresser

Fiktion og fortolkning : prøven i dansk
Lisbet Kongsted; Sten Østengaard; Pia Weng
Emne: mundtlig dansk
Om hvordan man som elev tilrettelægger sit analysearbejde og sin fremlæggelse til folkeskolens afgangsprøver i mundtligt dansk. Der anvises analysestrategier for forskellige genrer, og der præsenteres analyser af to noveller, en kortfilm, tre digte og tre billeder
BOG: 1. udgave, 1. oplag. Malling Beck, 2007. (Scoop, 12)

Danskhåndbogen
Emne: dansk sprog
Bestil dette bind denne udgave Se hvilke biblioteker der har materialet

BOG: Alinea
- - Mundtlig fremstilling. 1. udgave, 10. oplag. 2006
2 bind, illustreret
Forlag: Alinea
Målgruppe: for folkeskolens afgangsprøver ; for 8. klasse ; for 9. klasse ; for 10. klasse
Opstilling i folkebiblioteker: 80.15
Biblioteket anbefaler: Fra 14 år

Mundtlig fremstilling
Birthe Dræby
96 sider

Nielsen, Bodil, f. 1947
Veje til folkeskolens afgangsprøve : generel lærervejledning
Emne: folkeskolens afgangsprøver ; afgangsprøver ; folkeskolen
BOG: 1. udgave, 1. oplag. Dansklærerforeningen, 2004 • 26 biblioteker •
80 sider
Forlag: Dansklærerforeningen
Form: vejledninger
Målgruppe: for lærere
Opstilling i folkebiblioteker: 37.11
Generel lærervejledning til folkeskolens afgangsprøver 2002-2004
Hertil findes afgangsprøvesæt på internettet
ISBN: 87-7996-090-1
Pris ved udgivelsen: kr. 125,00

Du kan selv søge i www.bibliotek.dk og se flere titler.

Jeg har forsøgt at søge på ordet testsyn; men det gav intet resultat; men det kan være noget, man kan kommer ind på i forbindelse med en behandling af emnet.

Jeg håber, at dette kan hjælpe dig videre.NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive


Spørgsmål til Biblioteksvagten

Er bogen Socialkonstruktivisme af Søren Barlebo hjemme på hovedbiblioteket i Aalborg?
Er bogen Socialkonstruktivisme af Søren Barlebo hjemme på hovedbiblioteket i Aalborg? Søren Barlebo ser ud til at have skrevet to bøger om Socialkonstruktivisme: "Socialkonstr ...

Læs Biblioteksvagtens svar her >>