biblioteksvagten.dk
Forsiden » Om Biblioteksvagten » Biblioteksvagtens organisation

Biblioteksvagtens organisation

 

Den øverste myndighed for foreningen er den årlige Generalforsamling, og i dette forum vælges dels det administrative bibliotek, dels bestyrelsen, som varetager ledelsen af Biblioteksvagten.
Bestyrelsen er sammensat af 6 medlemmer:
1 leder/ledelsesrepræsentant fra det administrerende bibliotek (formanden)
5 ledelsesrepræsentanter fra deltagerbibliotekerne, heraf mindst 2 fra forskningssektoren

Bestyrelsen for Foreningen Biblioteksvagten pr. januar 2016:
Områdedirektør, Lilian Madsen - lm@statsbiblioteket.dk - Statsbiblioteket
Stedfortræder for leder, Jan Holmquist - jho@guldborgsund.dk - Guldborgsund-bibliotekerne
Vicebibliotekschef, Helle Jensen - heje04@frederiksberg.dk - Biblioteket Frederiksberg
Publikumschef, Maj Rosenstand - mr@aub.aau.dk - Aalborg Universitetsbibliotek
Bibliotekschef, Pernille Schaltz - bibpsc@herning.dk - Herning Bibliotekerne (Formand)
Områdeleder, Maria Sjøblom - mfs-kultur@aalborg.dk - Aalborg Bibliotekerne

Administrerende bibliotek – foreløbig til udgangen af 2016:
Herning Bibliotekerne

Bestyrelsen udpeger projektledelsen og projektgruppen.

Projektledelsen:
Driftsansvarlig projektleder Vera Daugaard - bibvd@herning.dk - Herning Bibliotekerne
Udviklingsansvarlig projektleder Elisabeth Sode Kaper Buch – bibebu@herning.dk – Herning Bibliotekerne
Webmaster Claus Aarslev - bibcaa@herning.dk – Herning Bibliotekerne

Projektgruppen:
Gitte Bach Markussen – giba@bib.sdu.dk – Syddansk Universitetsbibliotek, Kolding
Elisabeth Sode Kaper Buch - bibebu@herning.dk - Herning Bibliotekerne
Betty Dall - bd@aabenaa.dk - Aabenraa Bibliotekerne
Vera Daugaard - bibvd@herning.dk - Herning Bibliotekerne
Kristoffer Harboe - krha@kolding.dk - Koldingbibliotekerne
Karin T. Kristensen - ktk@aub.aau.dk - Aalborg Universitetsbibliotek, Esbjerg
Steffen Gordon Nielsen - steffen.gordon.nielsen@skanderborg.dk - Skanderborg Kommunes Biblioteker
Sabine Schostag - sas@statsbiblioteket.dk – Statsbiblioteket
Claus Aarslev - bibcaa@herning.dk - Herning Bibliotekerne

Spørgsmål til Biblioteksvagten

Downloade referencer
Lige før havde jeg adgang til at kunne downloade referencer direkte. Den mulighed er nu forsvundet. Kan du oplyse mig om, hvordan jeg får det tilbage? Hvis du er på bibliotek.dk så ...

Læs Biblioteksvagtens svar her >>